Search
  • ZEM

O mijn liefde die alles verwarmen kan,

zoals mijn hoofd rust in zijn linkerhand,

zoals zijn rechter mij omarmen kan.

Liesbeth List

Geboren op deze dag, in 1941

O my love who can warm me

as my head rests in your left hand

as your right one will embrace me

Previous posts