IMG_3164 (3)_edited.png

ZEM's

Notes

Search

"We feel the chill north winds coarse through the home

despite the locked and bolted doors…

this is winter,

which nonetheless brings its own delights"

Antonio Vivaldi

born on this day 1678


We voelen de kille noordenwind door het huis

ondanks de vergrendelde deuren ...

dit is winter,

die niettemin zijn eigen zaligheden met zich meebrengt


Nous sentons que le nord froid serpente à travers la maison

malgré les portes verrouillées ...

c'est l'hiver,

qui apporte néanmoins ses propres joies

SUBSCRIBE

Thank you for subscribing! Love, ZEM!